ბათუმი, მელიქიშვილის N81

(0 422) 212 189

transportis.saagento@gmail.com

გიორგი ჩხეიძე

დაბადების თარიღი: 1976 წ. 6 მაისი

 

განათლება

 

1993-1997 წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების  ფაკულტეტი, სპეციალობა ეკონომისტი. (ბაკალავრი)


2005-2007 წ. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  საინჟინრო ტექნოლოგიური ფაკულტეტი, სპეციალობა გადაზიდვების ორგანიზაცია და მართვა საავტომობილო ტრანსპორტში.

 

(ტექნიკინურ მეცნიერებათა მაგისტრი)

 

დამატებითი განათლება


1999წ  საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ეროვნული კომისიის მიერ გაცემული ფასიანი ქაღალდების ბროკერის ლიცენზია.


2000 წ  «USAID» - ის (აშშ), საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ ორგანიზებული კაპიტალის  ბაზრის განვითარების კურსები (სერტიფიკატი)


2002 წ - პროფესიონალი ბუღალტრის სერტიფიკატი; - ზოგადი აუდიტის აუდიტორის სერტიფიკატი.


2003წ პროექტის «USAID-GSP» -ს ფინანსური მენეჯმენტის სასწავლო კურსები (სერტიფიკატი)

 

მუშაობის გამოცდილება


2014 წლის 16 სექტემბრიდან ა(ა)იპ - "სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო"-ს დირექტორი


2009 – 2014 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს სატრანსპორტო პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი


2008 – 2009 ქალაქ ბათუმის მერიის ქონების მართვის სამსახურის უფროსი


2007-2008 ქალაქ ბათუმის მერიის ეკონომიკური სამსახურის უფროსი


2004-2007 შპს `აჭარის ავტოტრანსპორტის” - დირექტორი


2004-2004 შპს “ბათუმის საზღვაო-ნავსადგური” - ეკონომისტი


2002-2005 წ შპს `კალოიანი და აუდიტკომპანია” - აუდიტორი


2000 – 2004 სს ფასიანი ქაღალდების საბროკერო კომპანია `ინდუსტრია-ინვესტი” –ბროკერ-ანალიტიკოსი


1999-2000 შპს `იურიდიულ-საგადასახადო კონსალტინგის” – ეკონომისტი

პარკირება ქალაქ ბათუმში ფასიანია


სპეციალურ დაცულ სადგომზე გადაყვანილი (ევაკუირებული) სატრანსპორტო საშუალების ადგილმდებარეობის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად დარეკეთ!ახალი სანომრე ნიშნის აღების შემთხვევაში, აუცილებელია პარკირების საშვის ახალ ნომერზე გადატანა. მიმართეთ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტოს.

მისამართი: ბათუმი, მელიქიშვილის #81.
ტელ: : (0 422) 212 189