ბათუმი, მელიქიშვილის N81

(0 422) 212 189

transportis.saagento@gmail.com

ირაკლი მოდებაძე

დაბადების თარიღი: 10. აგვისტო 1972


განათლება
                            
სარატოვის სახელმწიფო ზოოვეტერინარული ინსტიტუტი – 1989 – 1990 წწ.

საქართველოს ზოოტექნიკურ- სავეტერინარო სასწავლო-კვლევითი ინსტიტუტი – 1990 – 1994 წწ.  ვეტერინარი ექიმი.

2011 წლიდან საინჟინრო აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი.

 

სამუშა გამოცდილება     

1995 – 2005წწ, კვების პროდუქტების ვეტერინარულ სანიტარული ექსპერტიზის ლაბორატორიის მთავარი სპეციალისტი.


2005_2006 წწ. .აჭარის  ავტონომიური  რესპუბლიკი  სოფლის  მეურნეობის სამინისტროს სსიპ” ვეტერინარიის  ლაბორატორიის  რესპუბლიკური  ვეტ- ლაბორატორიის” უფროსი.


2006 – 2009 წწ. სსიპ ”აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის” უფროსი.


2009 _2011 წწ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება – გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი  რესურსების სამმართველოს უფროსი. 


2011_2012 წწ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე.2009 წლიდან საინჟინრო აკადემიის მრჩეველი.


2011 წლიდან საინჯინრო აკადემიის  წევრ-კორესპონდენტი